Hakkımızda

Târih-i Sâdıka, küfrün mağlûb, İslâmın gâlib olma yolunda ilerlediği, 170 küsür sene evvel yakılan ateşin sönmeye henüz yeni başladığı günümüz devrinde, küfrün mağlûb oluşunda ufak dahi olsa hisse sahibi olma gâyesi ile teşkil edilmiştir.

Bizler Târih-i Sâdıka Heyeti Mensupları olarak Hazreti İbrahim’e (aleyhisselâm) su taşıyan karınca misâli elimizden ne geliyorsa, bu dâvâ uğruna ne îcâb ederse icrâ etmekten kat’a imtinâ etmeyiz. ‘Târih Felsefesi’ yazımızda belirttiğimiz gibi hiçbir devlet mukaddimesiz adım atmamıştır ve bizler de yeni kurulacak olan İslâm Devletinin mukaddimesinde birer mürekkeb olabilmek için çabalamaktayız. Necib milletimize çakılmış olan Kemâlizm çivisini def etmek ve 90 yıldır yalan yanlış ifhâm edilen şanlı târihimizi en sahih surette elimizden geldiğince ifhâm etmek, fikrî, târihî ve şer’î yazılar yazarak, ihdâs ettiğimiz sitemizde neşretmek esas gâyemizdir.