Yunan Mes’elesi – Dömeke Muhârebesi

1878 Berlin Muahedesinde Yunanlılara verilen Teselya ve Arta Limanı Yunanistan’ı tatmin etmemişti. Gözünü Yanya’ya ve Girit Adası’na dikmişti. Gerçi Girit’e olan alâkaları 19. yüzyılın başlarından beridir var idi. Girit’teki Rumları devamlı Devlet-i Aliye’ye karşı kışkırtarak huzursuzluk çıkarıyorlardı. Bir süre sonra bu tahrikler Osmanlı’nın sabrını taşırdı ve iki devlet arasında harp patlak verdi…

Devam

Konstantiniyye’nin Fethi

Kostantiniyye, İmparatorların aşık olduğu, kenar-ı Dicleden Londra’ya, Fas’tan Mısır’a kadar halkın dilinde muhabbetle dolaşan, yeryüzünün hayran olduğu, daha görmeden, duyulanlar ile adına kitaplar yazılan, Arapların ve Türklerin fethi için varını yoğunu ortaya koymuş olduğu, Napoléon’un “Eğer dünya tek ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.” dediği bir şehir.

Devam